Tydzień spotkań

Rozpoczął się kolejny tydzień. Piotr, kierownik zespołu programistów dobrze wie, że jego kalendarz będzie po brzegi wypełniony spotkaniami.

 

Jak co dwa tygodnie Piotr spotyka się z każdym ze swoich pracowników na 30 minutowej rozmowie. Adam, który niedawno rozpoczął pracę, był pierwszy w kolejności.

 

Piotr zarezerwował na spotkanie salkę konferencyjną, na co dzień wykorzystywaną do spotkań zespołów scrumowych. Spotkanie odbyło się w luźniej atmosferze. Adam, był nowy w zespole. Nie wiedział czego dokładnie się spodziewać po spotkaniu. Było to jego pierwsze od kiedy rozpoczął pracę zawodową.

 

Budowanie relacji

Dla Piotra było bardzo ważne aby zbudować z każdym pracownikiem relację opartą na zaufaniu. Wiedział, że to nie było łatwe zadanie a proces był czasochłonny. Gra była jednakże warta świeczki, gdyż zbudowane zaufanie sprawia, że łatwiej jest rozmawiać o rzeczywistych problemach.

 

Piotr rozpoczął rozmowę na temat tego jak Adam spędzał weekend. Chciał by spotkanie nie było kolejną stresującą rozmową kwalifikacyjną. Minęło 5 minut tej rozmowy. Piotr przeszedł do swojego głównego tematu, jak wybrał sobie na tą rundę spotkań z pracownikami. Miał on w zwyczaju aby każdy cykl spotkań miał swój temat przewodni.

 

Motywacja do pracy

Tematem przewodnim Piotra była motywacja jego zespołu w pracy. Piotrowi zależało aby zrozumieć co jest najważniejsze dla poszczególnych osób na co dzień. Co sprawia, że chętniej będą przychodzić do pracy. Zależało mu także na budowie satysfakcji. Piotr wiedział, że im większa satysfakcja w pracy tym większa wydajność i ostatecznie pracodawca osiągnie większe korzyści.

 

Wiedza na temat motywacji pracowników pozwalała Piotrowi zwiększać satysfakcję osób, które dla niego pracowały. Zdawał sobie on także sprawę z tego, że większa satysfakcja powoduje także, że osoby z zespołu nie będą myślały o zmianie pracy. Motywacja oraz satysfakcja są kluczowymi elementami w utrzymaniu zespołu. Są to czynniki często nawet ważniejsze, niż wynagrodzenie.

 

Podczas całej serii spotkań z pracownikami mniej niż dwadzieścia procent zespołu wskazała na pieniądze jako głównego czynnika motywującego.

 

A ty drogi czytelniku?

Czy masz regularne spotkania ze swoim przełożonym gdzie rozmawiacie o Tobie a nie o projektach na którymi pracujesz?   Co Ciebie motywuje do pracy? A co by musiało się stać abyś zaczął myśleć o nowych możliwościach rozwoju?